Adwokat Kraków

Rozwód Adwokat Kraków

 

Treść wyroku rozwodowego – Rozwód Adwokat Kraków

Orzeczenie o rozwiązaniu małżeństwa stanowi podstawowy element wyroku rozwodowego, przy czym co ważne rozwiązując małżeństwo, sąd nie ustala daty jego ustania. W myśl zasad ogólnych datą ustania małżeństwa jest zawsze data uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. W związku z tym ustalenie innej daty rozwiązania małżeństwa jest niedopuszczalne, a co za tym idzie pozbawione skutków prawnych. Rozwód Adwokat Kraków.

 

Obligatoryjne elementy wyroku rozwodowego

Orzekając o rozwiązaniu, sąd może rozstrzygać o prawach i obowiązkach rozwiedzionych małżonków tylko w zakresie unormowanym w przepisach Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego. W obecnie obowiązującym stanie prawnym w treści wyroku rozwodowego sąd obligatoryjnie orzeka:

 • o rozwiązaniu małżeństwa;
 • o winie rozkładu pożycia jednego albo obojga małżonków lub nie orzeka o winie na zgodne żądanie małżonków;
 • o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków;
 • o kontaktach z dzieckiem, przy czym na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem;
 • o sposobie korzystania z mieszkania jeżeli małżonkowie zajmują wspólnie mieszkanie.

 

W tym miejscu bliżej przyjrzyjmy się możliwym rozstrzygnięciom sądu dotyczącym wykonywania władzy rodzicielskiej, ponieważ w wyroku rozwodowym sąd może:

 • powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom;
 • powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, z jednoczesnym ograniczeniem władzy rodzicielskiej drugiego z rodziców do określonych praw i obowiązków względem dziecka;
 • pozbawić władzy rodzicielskiej obojga lub jednego z rodziców
 • zawiesić władzę rodzicielska obojga lub jednego z rodziców

 

Fakultatywne elementy wyroku rozwodowego

Rozwód Adwokat Kraków

Jednak w orzeczeniu o rozwiązaniu małżeństwa sąd w treści wyroku rozwodowego może na przykład:

 • nakazać eksmisję małżonka na żądanie drugiego małżonka;
 • orzec na zgodny wniosek stron o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków;
 • zasądzić alimenty dla małżonka rozwiedzionego na jego żądanie;
 • dokonać podziału majątku wspólnego na zgodny wniosek małżonków, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

Podsumowując wyrok rozwodowy składa się z elementów obligatoryjnych oraz fakultatywnych. Natomiast na ostateczny jego kształt składają się indywidualne okoliczności występujące w danej sprawie.

 

Treść wyroku rozwodowego – Rozwód Adwokat Kraków.

Kancelaria ADW – Adwokat Damian Wójcik w Krakowie świadczy kompleksową pomoc w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym między innymi w sprawach o rozwód jak również o podwyższenie alimentów. Reprezentuję swoich klientów na wszystkich etapach postępowania sądowego, zapewniając profesjonalną pomoc prawną oraz przedstawiając indywidualnie dostosowane propozycje najkorzystniejszych rozwiązań. Dlatego jeżeli potrzebujesz pomocy lub porady profesjonalnego pełnomocnika zapraszam do kontaktu.

 

Adwokat Damian Wójcik
Kancelaria adwokacka

Aleja Juliusza Słowackiego 11A/1, 31-159 Kraków

NIP: 7732331504
REGON: 524823055

Rachunek bankowy:
72 1050 1445 1000 0097 8051 4569

Jeżeli nie mogę odebrać telefonu, oddzwonię kiedy będzie to możliwe.    W miarę możliwości proszę o przesłanie SMS z informacją o rodzaju sprawy z jaką dzwoniłeś.

W sprawach karnych z uwagi na ich specyfikę, kontakt telefoniczny możliwy jest o każdej porze, ponieważ każda godzina może okazać się niezwykle istotna dla ochrony interesów klienta.

Skontaktuj się
Formularz kontaktowy

  * pola wymagane

  Dbamy o Twoją prywatność. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Wójcik. Podane dane będą przetwarzane w celu kontaktu zwrotnego.