KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) informuję Pana/Panią o tym, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Damian Wójcik, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Adwokat Damian Wójcik Kancelaria Adwokacka, z siedzibą w Krakowie przy ul. Słowackiego 11a/1.
 2. Kontakt z Administratorem danych jest możliwy pod adresem e-mail: kancelaria@adw-wojcik.pl, pod numerem telefonu: 504 322 303 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe, przetwarzane są wyłącznie w celu zapewnienia profesjonalnej pomocy prawnej, w związku ze świadczonymi przez Kancelarię usługami, w szczególności w celu realizacji zawartej umowy o świadczenie usług prawnych.
 4. Podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowią:
  – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie, przed zawarciem umowy;
  – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  – art. 6 ust. 1 lit. d) RODO – zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
  – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią za uzasadnione interesy uznaje się w szczególności ustalenie, dochodzenie lub obronę przed ewentualnymi roszczeniami, a także zapobieganie oszustwom.
 1. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji świadczonych przez Kancelarią usług, nie krócej niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jak również do momentu wykonania praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze oraz przepisów podatkowych i rachunkowych.
 2. Pana/Pani dane osobowe, w zależności od istniejącego stosunku prawnego lub faktycznego, mogą być udostępniane podmiotom działającym na zlecenie administratora w tym biurom rachunkowym oraz firmom obsługującym system teleinformatyczny Kancelarii.
 3. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, chyba że będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji zawartej umowy.
 4. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Kancelaria nie prowadzi zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz automatycznego profilowania Pana/Pani danych osobowych
 6. Podanie danych osobowych Kancelarii jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek konieczny do zawarcia umowy i jest niezbędne do jej wykonywania.

 

 

Adwokat Damian Wójcik
Kancelaria adwokacka

Aleja Juliusza Słowackiego 11A/1, 31-159 Kraków

NIP: 7732331504
REGON: 524823055

Rachunek bankowy:
72 1050 1445 1000 0097 8051 4569

Jeżeli nie mogę odebrać telefonu, oddzwonię kiedy będzie to możliwe.    W miarę możliwości proszę o przesłanie SMS z informacją o rodzaju sprawy z jaką dzwoniłeś.

W sprawach karnych z uwagi na ich specyfikę, kontakt telefoniczny możliwy jest o każdej porze, ponieważ każda godzina może okazać się niezwykle istotna dla ochrony interesów klienta.

Skontaktuj się
Formularz kontaktowy

  * pola wymagane

  Dbamy o Twoją prywatność. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Wójcik. Podane dane będą przetwarzane w celu kontaktu zwrotnego.