Podwyższenie alimentów – adwokat Kraków

podwyższenie alimentów

 

Otrzymujesz alimenty na dziecko, ale w Twojej ocenie ich kwota jest zbyt niska i nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich potrzeb dziecka? Musisz wiedzieć, że wysokość alimentów nie została ustalana raz na zawsze, a Ty możesz złożyć pozew o ich podwyższenie. Co istotne za złożenie takiego pozwu nie trzeba nic płacić.

Podstawę do żądania podwyższenia alimentów stanowi art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Inaczej mówiąc podwyższenie alimentów jest możliwe w przypadku, kiedy okoliczności, na podstawie których sąd ustalił dotychczasową wysokość alimentów ulegną zmianie. Ale co to dokładnie oznacza?

Po złożeniu pozwu o podwyższenie alimentów, Sąd będzie musiał na nowo ustalić następujące okoliczności:

  • Jakie są usprawiedliwione potrzeby dziecka
  • Jak te potrzeby zmieniły się w stosunku do potrzeb ustalonych w poprzednim wyroku
  • Jakie są obecnie możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej do płacenia alimentów

 

Okoliczności uzasadniające podwyższenie alimentów

W sprawie o podwyższenie alimentów najważniejsze jest odpowiednie uzasadnienie pozwu. Należy szczegółowo wskazać jakie dokładnie okoliczności uległy zmianie od czasu ustalenia dotychczasowej kwoty alimentów.

Podwyższenie alimentów a wiek dziecka

W pierwszej kolejności wskazać należy, że potrzeby dziecka rosną wraz z wiekiem. U każdego dorastającego człowieka  pojawiają się przecież nowe pasje, zainteresowania, hobby czy chęć podróżowania, co oczywiste wiąże się to z koniecznością ponoszenia niemałych wydatków. Jednocześnie wraz z rozwojem dziecko zmienia szkoły, ma więcej zajęć dodatkowych, a być może potrzebuje korepetycji, aby dostać się na wymarzone studia. Zatem już sam fakt dorastania dziecka może być wystarczającą okolicznością uzasadniającą podwyższenie alimentów.

Podwyższenie alimentów a inflacja

Obecnie istotnym argumentem przemawiającym za podwyższeniem alimentów może być panująca inflacja i związany z nią znaczący spadek siły nabywczej pieniądza. Jeszcze kilka lat temu można było spotkać się z orzeczeniami w których Sądy zasądzały tytułem alimentów kwotę np. 400 zł miesięcznie. Obecnie taka kwota jest nie do przyjęcia. Nie odpowiada ona, co oczywiste, obecnym kosztom życia. Jeżeli zatem otrzymujesz alimenty w podobnej wysokości, koniecznie musisz wystąpić z pozwem o ich podwyższenie.

Podwyższenie alimentów a choroba dziecka

Jeżeli dziecko zaczęło ciężko i długotrwale chorować również jest to argument przemawiający za podwyższeniem alimentów. Choroba nieodłącznie związana jest przecież z koniecznością wizyt lekarskich, bardzo często prywatnych, zakupem drogich leków czy potrzebą rehabilitacji.

Podwyższenie alimentów a poprawa sytuacji finansowej zobowiązanego do płacenia alimentów

Jednym z podstawowych przypadków takiej zmiany okoliczności, które uzasadniają żądanie podwyższenia alimentów, jest poprawa sytuacji finansowej zobowiązanego. Jeżeli zatem ojciec dziecka  dostał znaczną podwyżkę, zmienił pracę na lepiej płatną albo dostał duży spadek lub wygrał na loterii :), to masz bardzo silne argumenty przemawiające za koniecznością  podwyższeniem kwoty otrzymywanych alimentów.

Tu warto zwrócić uwagę na istniejącą zasadę, że dziecko ma prawo do równej stopy życiowej co jego rodzice. I to niezależnie od tego czy żyje z nimi wspólnie czy też oddzielnie.

Podwyższenie alimentów – inne okoliczności

Oczywiście obok wskazanych powyżej przykładów w każdej sprawie mogą występować również inne argumenty, przemawiające za zasadnością podwyższenia alimentów. Każdą sprawę należy zatem analizować indywidualnie. Jako dodatkowy przykład podać można chociażby pogorszenie się sytuacji rodzica z którym dziecko na co dzień przebywa, gdyż np. stracił pracę lub ciężko zachorował. W takim przypadku również będziemy mieli do czynienia z taką zmianą okoliczności, które uzasadniają podwyższenie alimentów.

Dowody dla Sądu

sąd - podwyższenie alimentów

W sprawie o podwyższenie alimentów samo wystąpienie wskazanych powyżej okoliczności nie jest jednak wystarczające. W Sądzie będziemy musieli to wszystko udowodnić. Dlatego warto zadbać o to, aby zgromadzić jak najwięcej dowodów, które potwierdzą nasze twierdzenia.

 

Jakie dowody należy zgromadzić ?

– zestawienie miesięcznych wydatków związanych z utrzymaniem dziecka, do którego najlepiej dołączyć faktury za zakup wyżywienia, ubrań, książek, kosmetyków itp.

– potwierdzenia wpłat za mieszkanie (czynsz oraz rachunki)

– zaświadczenia dot. udziału dziecka w zajęciach dodatkowych

– potwierdzenia wpłat za korepetycje

– rachunki za lekarstwa, wizyty u lekarza, dojazdy do szpitala

– dokumentację medyczną

W sprawie o podwyższenie alimentów podobnie jak w sprawie o zasądzenie alimentów konieczne jest zgromadzenie jak największej ilości dokumentów potwierdzających wydatki związane z utrzymaniem dziecka. Dokumenty takie będą stanowiły podstawowy materiał dowodowy dla Sądu. Pamiętać bowiem należy, że druga strona będzie zapewne dążyła do podważenia większości naszych twierdzeń. Celem takiego działania będzie oczywiście chęć zasądzenia od niej jak najniższej kwoty alimentów. Dlatego jednym z najważniejszych zadań przy przygotowaniu pozwu o podwyższenie alimentów jest skrupulatne i rzetelne przygotowanie dowodów dla Sądu.

Jak podwyższyć alimenty ?

Podsumowując jeżeli otrzymywane alimenty są zbyt niskie, można starać się o ich podwyższenie przed Sądem. Pozew składa rodzic w imieniu niepełnoletniego dziecka lub samo dziecko po ukończeniu 18 roku życia. Uzasadnieniem żądania pozwu jest tzw. zmiana stosunków, czyli okoliczności mających wpływ na wysokość świadczenia. Za zmianę stosunków uznaje się przede wszystkim wzrost potrzeb dziecka oraz zmianę sytuacji finansowej zobowiązanego. Co najważniejsze pozew trzeba odpowiednio uzasadnić oraz dołączyć przekonujące dowody.

Podwyższenie alimentów- adwokat Kraków

Kancelaria ADW – Adwokat Damian Wójcik w Krakowie świadczy kompleksową pomoc w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym między innymi w sprawach o zasądzenie i podwyższenie alimentów. Reprezentuję swoich klientów na wszystkich etapach postępowania sądowego, zapewniając profesjonalną pomoc prawną oraz przedstawiając indywidualnie dostosowane propozycje najkorzystniejszych rozwiązań. Jeżeli potrzebujesz pomocy lub porady profesjonalnego pełnomocnika zapraszam do kontaktu.

Adwokat Damian Wójcik
Kancelaria adwokacka

Aleja Juliusza Słowackiego 11A/1, 31-159 Kraków

NIP: 7732331504
REGON: 524823055

Rachunek bankowy:
72 1050 1445 1000 0097 8051 4569

Jeżeli nie mogę odebrać telefonu, oddzwonię kiedy będzie to możliwe.    W miarę możliwości proszę o przesłanie SMS z informacją o rodzaju sprawy z jaką dzwoniłeś.

W sprawach karnych z uwagi na ich specyfikę, kontakt telefoniczny możliwy jest o każdej porze, ponieważ każda godzina może okazać się niezwykle istotna dla ochrony interesów klienta.

Skontaktuj się
Formularz kontaktowy

    * pola wymagane

    Dbamy o Twoją prywatność. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Wójcik. Podane dane będą przetwarzane w celu kontaktu zwrotnego.