Rozwód Adwokat Kraków

PRZESŁANKI ROZWODU ADWOKAT KRAKÓW

 

Przesłanka zupełnego i trwałego rozkładu pożycia między małżonkami Przesłanki Rozwodu – Adwokat Kraków

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, aby możliwe było orzeczenie rozwodu konieczne jest wystąpienie określonych warunków. Po pierwsze w danej sprawie musi zaistnieć przesłanka zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, która zawarta jest w art. 56 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z tym przepisem jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, żeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Rozkład pożycia małżeńskiego jest zupełny, gdy między małżonkami zostały zerwane wszystkie łączące ich więzi, a więc zarówno duchowe, fizyczne jak i gospodarcze. Przesłanki Rozwodu – Adwokat Kraków.

 

Przesłanka dobra wspólnych małoletnich dzieci – Przesłanki Rozwodu – Adwokat Kraków

Zasada dobra dziecka należy do podstawowych zasad polskiego prawa rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z obecnymi unormowaniami rozwód nie jest dopuszczalny jeżeli wskutek niego maiłoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków. Jak możemy przeczytać w orzeczeniach Sądu Najwyższego przy ocenie dobra dziecka należy przede wszystkim ustalić:

 • Czy rozwód nie spowoduje osłabienia więzi z dziećmi tego małżonka, przy którym dzieci nie pozostaną. W stopniu mogącym ujemnie wpłynąć na wykonywanie jego obowiązków rodzicielskich;
 • Czy istniejący stan faktyczny pozwala na rozstrzygnięcie o sytuacji dzieci w sposób zapewniający zaspokajanie ich potrzeb materialnych i moralnych.  W takim zakresie, w jakim potrzeby te zaspokajane są obecnie;
 • Czy nieustępliwe stanowisko małżonków co do sposobu wykonywania w przyszłości władzy rodzicielskiej, a zwłaszcza domagania się każdego z rodziców, by dzieci powierzono jemu, z wyłączeniem ingerencji drugiego małżonka, nie spowoduje uszczerbku w dobru dzieci;
 • Czy istniejący między małżonkami stan napięcia wpływa na warunki życiowe dzieci w sposób usprawiedliwiający orzeczenie rozwodu;
 • Czy wiek dzieci, ich dotychczasowe stosunki z rodzicami jak również stan zdrowia i stopień wrażliwości nie wywołują ujemnych skutków w stopniu zagrażającym ich dobru w razie orzeczenia rozwodu.

opisana powyżej negatywna, bezwzględna przesłanka rozwodu, jaką jest dobro dziecka nie dotyczy sytuacji:

 • gdy dzieci stron są pełnoletnie (nawet jeżeli ze względu na stan zdrowia wymagają opieki i pomocy rodziców.
 • gdy dziecko zostało poczęte, ale jeszcze się nie urodziło;
 • gdy rodzicem małoletnich dzieci jest tylko jeden z małżonków (nawet jeżeli dzieci te były wychowywane wspólnie).

 

Przesłanka sprzeczności żądania rozwodu z zasadami współżycia społecznego – Przesłanki Rozwodu – Adwokat Kraków

Zgodnie z art. 56 k.r.o. rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli jego orzeczenie byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Jest to kolejna negatywna przesłanka rozwodu. Przez zasady współżycia społecznego należy rozumieć podstawowe zasady etycznego i uczciwego postępowania. Orzeczenie rozwodu będzie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego w sytuacji ciężkiej choroby małżonka lub jego kalectwa.

 

Przesłanka wyłącznej winy małżonka żądającego rozwodu – Przesłanki Rozwodu – Adwokat Kraków

Rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia. Motywem zakazu rozwodu na żądanie małżonka wyłącznie winnego rozkładu są względy natury społeczno-wychowawczej. Chodzi  o to, żeby zapobiegać lekkomyślnemu traktowaniu obowiązków wynikających z zawarcia związku małżeńskiego. W takiej sytuacji orzeczenie rozwodu będzie możliwe, gdy drugi z małżonków wyrazi na zgodę na rozwód.

 

Rozwód Adwokat Kraków

Kancelaria ADW – Adwokat Damian Wójcik w Krakowie świadczy kompleksową pomoc w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym między innymi w sprawach o rozwód jak również o podwyższenie alimentów. Reprezentuję swoich klientów na wszystkich etapach postępowania sądowego, zapewniając profesjonalną pomoc prawną oraz przedstawiając indywidualnie dostosowane propozycje najkorzystniejszych rozwiązań. Jeżeli potrzebujesz pomocy lub porady profesjonalnego pełnomocnika zapraszam do kontaktu.

Adwokat Damian Wójcik
Kancelaria adwokacka

Aleja Juliusza Słowackiego 11A/1, 31-159 Kraków

NIP: 7732331504
REGON: 524823055

Rachunek bankowy:
72 1050 1445 1000 0097 8051 4569

Jeżeli nie mogę odebrać telefonu, oddzwonię kiedy będzie to możliwe.    W miarę możliwości proszę o przesłanie SMS z informacją o rodzaju sprawy z jaką dzwoniłeś.

W sprawach karnych z uwagi na ich specyfikę, kontakt telefoniczny możliwy jest o każdej porze, ponieważ każda godzina może okazać się niezwykle istotna dla ochrony interesów klienta.

Skontaktuj się
Formularz kontaktowy

  * pola wymagane

  Dbamy o Twoją prywatność. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Wójcik. Podane dane będą przetwarzane w celu kontaktu zwrotnego.