PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO KRAKÓW

 

PODZIAŁ MAJĄTKU – ADWOKAT KRAKÓW

Podział majątku wspólnego małżonków to najczęściej trudny i złożony proces. W grę nierzadko wchodzą bowiem silne emocje towarzyszące stronom, a podejmowane decyzje mają dla nich długotrwałe konsekwencje finansowe. Warto zaznaczyć, że każda sytuacja jest inna, a w przypadku spraw o podział majątku nie ma uniwersalnego rozwiązania. Jednakże świadomość potencjalnych zagrożeń, a także naszych praw może okazać się niezbędna przy prowadzeniu negocjacji z drugą stroną, które pomogą w osiągnięciu najbardziej satysfakcjonującego nas rozwiązania.

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinno-opiekuńczego z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa, która obejmuje wszystkie przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Od momentu powstania wspólności ustawowej, małżonkowie dysponują majątkiem wspólnym oraz majątkami osobistymi.

Podział majątku wspólnego co do zasady może nastąpić w ściśle określonych przypadkach. Najczęściej taka sytuacja ma miejsce po ustaniu wspólności majątkowej w wyniku rozwodu lub separacji.


W JAKI SPOSÓB PRZEPROWADZIĆ PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO

Podział majątku wspólnego może zostać przeprowadzony na kilka różnych sposobów w zależności od sytuacji faktycznej w jakiej znajdują się strony.


PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO PRZEZ SĄD W WYROKU ROZWODOWYM

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinno-opiekuńczego Sąd na wniosek jednego z małżonków, może w wyroku rozwodowym dokonać podziału majątku wspólnego, o ile jego przeprowadzenie nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Sądy orzekające w sprawach rozwodowych najczęściej oddalają wnioski o podział majątku, jako przedłużające postępowanie. Wynika to bowiem, co oczywiste z konieczności długotrwałego oczekiwania na wycenę przez biegłego poszczególnych składników majątku wspólnego.


PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO U NOTARIUSZA

Umowa o podział majątku wspólnego  może zostać podpisana przez byłych małżonków  u notariusza, choć jeżeli w skład majątku wspólnego nie wchodzi żadna nieruchomość, nie jest to konieczne. W takiej sytuacji wystarczy spisanie zwykłej umowy, podpisanej przez obie strony.

Spisanie takiej umowy o podział majątku wymaga, aby małżonkowie byli zgodni co do tego w jaki sposób chcą podzielić swój majątek. W tego rodzaju umowie Strony wymieniają wszystkie składniki majątku, wskazując przy tym komu przypadną poszczególne przedmioty. Decydują również o wielkości ewentualnych dopłat na rzecz drugiego współmałżonka.


PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO PRZEZ SĄD

Jeżeli podział majątku wspólnego nie nastąpił w wyroku rozwodowym, a byli małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia co do zgodnego i sprawiedliwego podziału tego majątku między sobą, konieczne jest przeprowadzenie postępowania sądowego i dokonanie takiego podziału przez Sąd.

Wniosek do Sądu o podział majątku wspólnego może wnieść każdy z byłych małżonków. We wniosku należy wymienić wszystkie składniki majątku wspólnego wraz ze wskazaniem, komu powinny przypaść poszczególne przedmioty.


PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ

Niezależnie od tego czy podział majątku wspólnego dokonywany jest przez Sąd czy w wyniku umowy notarialnej, to jeżeli w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość (dom, mieszkanie, spółdzielcze prawo do lokalu czy grunt) – istnieją trzy sposoby podziału takiej nieruchomości:

  • podział fizyczny nieruchomości – o ile istnieje fizyczna możliwość, nieruchomość zostaje podzielona na dwie części, po jednej dla każdego z byłych małżonków. W przypadku braku zgody byłych małżonków w tej kwestii, niezbędna będzie opinia biegłego, który ustali, czy dana nieruchomość może zostać podzielona na dwa odrębne lokale;
  • przysądzenie własności nieruchomości jednemu z byłych małżonków z obowiązkiem spłaty drugiego – postanowieniem sądu lub w drodze umowy zawartej u notariusza wskazuje się, jednego z byłych małżonków, któremu przypadnie dom, mieszkanie lub grunt  w całości i jaką kwotę musi on zapłacić drugiemu z byłych małżonków;
  • publiczna sprzedaż nieruchomości – uzyskaną  ze sprzedaży kwotę dzieli się pomiędzy byłych małżonków. Należy zaznaczyć, że w wyniku takiej sprzedaży najczęściej uzyskuje się kwotę o wiele niższą od rynkowej wartości nieruchomości.

KOSZTY

Koszt podziału majątku wspólnego w sądzie (opłata od wniosku) wynosi 1 000 zł lub 300 zł jeżeli wniosek zawiera propozycję zgodnego podziału majątku wspólnego. Opłata od wniosku jest stała, a na jej wysokość nie wpływa ogólna wartość majątku wspólnego.

Koszt podziału majątku u notariusza zależny jest od ogólnej wartości majątku wspólnego, a maksymalne stawki taksy notarialnej określa Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Przykładowo, jeżeli wartość majątku wspólnego wynosi 750 tys. zł, taksa notarialna wyniesie 1 010 zł plus 2 760 zł (0,4% z 690 tys. zł), czyli 3 770 zł. Do tej kwoty należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%, to jest 867 zł. Taksa notarialna wyniesie zatem 4 637 zł.


ADWOKAT KRAKÓW

Kancelaria ADW – Adwokat Damian Wójcik w Krakowie świadczy kompleksową pomoc w sprawach o podział majątku na wszystkich etapach postępowania, zarówno uczestnicząc i wspierając swoich klientów w negocjacjach mających na celu wypracowanie ugodowych rozwiązań, jak również, reprezentując klientów przed Sądami wszystkich instancji. Zapraszam do kontaktu.

Adwokat Damian Wójcik
Kancelaria adwokacka

Aleja Juliusza Słowackiego 11A/1, 31-159 Kraków

NIP: 7732331504
REGON: 524823055

Rachunek bankowy:
72 1050 1445 1000 0097 8051 4569

Jeżeli nie mogę odebrać telefonu, oddzwonię kiedy będzie to możliwe.    W miarę możliwości proszę o przesłanie SMS z informacją o rodzaju sprawy z jaką dzwoniłeś.

W sprawach karnych z uwagi na ich specyfikę, kontakt telefoniczny możliwy jest o każdej porze, ponieważ każda godzina może okazać się niezwykle istotna dla ochrony interesów klienta.

Skontaktuj się
Formularz kontaktowy

    * pola wymagane

    Dbamy o Twoją prywatność. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Wójcik. Podane dane będą przetwarzane w celu kontaktu zwrotnego.