Dozór elektroniczny – Adwokat Kraków

Dozór elektroniczny – adwokat Kraków

SDE – czyli System Dozoru Elektronicznego

Odbywanie kary w SDE polega na tym, że skazany przebywa w mieszkaniu ustalonym przez sąd jako miejsce wykonywania kary. Mieszkanie to może je opuszczać tylko w ściśle określonych godzinach ustalonych przez sąd w określonym celu np. wykonywania pracy zarobkowej. Zachowanie skazanego jest nadzorowane pośrednio przez kuratora sądowego, a bezpośrednio przy pomocy specjalnych urządzeń elektronicznych. W tym celu na nogę osoby odbywającej karę zakładany jest nadajnik (przypominający wyglądem zegarek na pasku), a w miejscu odbywania kary pozostawione jest specjalne urządzenie monitorujące, czyli odbiornik. Jeżeli odbiornik nie odbiera sygnału z nadajnika, to znaczy, że osoba odbywająca karę opuściła mieszkanie. Dozór elektroniczny – Adwokat Kraków

Kto może odbywać karę w Systemie Dozoru Elektronicznego

Warunkiem możliwości odbywania kary w tym systemie jest:

  • skazanie na karę pozbawienia wolności, nieprzekraczającą jednego roku i 6 miesięcy albo
  • skazanie na karę pozbawienia wolności w wymiarze niższym niż 3 lata jeżeli do odbycia w zakładzie karnym pozostała część tej kary w wymiarze nie większym niż 6 miesięcy.

Ważne jest zatem jaką karę określono w treści wyroku skazującego. Ponadto kary w systemie dozoru elektronicznego bezwzględnie nie mogą odbywać osoby skazane w warunkach tzw. recydywy wielokrotnej określonej w art. 64 § 2 k.k. Dozór elektroniczny – Adwokat Kraków – warunki udzielenia zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Do jakiego sądu należy skierować wniosek o zgodę na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.
Sądem właściwym do rozpatrywania spraw tego rodzaju jest wydział penitencjarny sądu okręgowego, w którego okręgu skazany przebywa. Do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę wszystkich osób, które będą wspólnie ze skazanym zamieszkiwały w czasie odbywania przez niego kary.

 

Kancelaria ADW – Adwokat Damian Wójcik w Krakowie świadczy kompleksową pomoc w sprawach z zakresu prawa karnego, w tym między innymi w sprawach o wyrażenie przez Sąd zgody na odbywanie przez skazanego orzeczonej wobec niego kary pozbawieniaw wolności w systemie dozoru elektronicznego. Reprezentuję swoich klientów na wszystkich etapach postępowania sądowego, zapewniając profesjonalną pomoc prawną oraz przedstawiając indywidualnie dostosowane propozycje najkorzystniejszych rozwiązań. Dlatego jeżeli potrzebujesz pomocy lub porady profesjonalnego pełnomocnika zapraszam do kontaktu.

Adwokat Damian Wójcik
Kancelaria adwokacka

Aleja Juliusza Słowackiego 11A/1, 31-159 Kraków

NIP: 7732331504
REGON: 524823055

Rachunek bankowy:
72 1050 1445 1000 0097 8051 4569

Jeżeli nie mogę odebrać telefonu, oddzwonię kiedy będzie to możliwe.    W miarę możliwości proszę o przesłanie SMS z informacją o rodzaju sprawy z jaką dzwoniłeś.

W sprawach karnych z uwagi na ich specyfikę, kontakt telefoniczny możliwy jest o każdej porze, ponieważ każda godzina może okazać się niezwykle istotna dla ochrony interesów klienta.

Skontaktuj się
Formularz kontaktowy

    * pola wymagane

    Dbamy o Twoją prywatność. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Wójcik. Podane dane będą przetwarzane w celu kontaktu zwrotnego.