Alimenty od byłego małżonka – Adwokat Kraków

Alimenty od byłego małżonka Adwokat Kraków

Kodeks rodzinno-opiekuńczy dopuszcza możliwość orzeczenia alimentów na rzecz byłego małżonka.

Orzeczenie alimentów przez sąd, ich wysokość oraz okres na jaki zostaną zasądzone jest zależny od kilku istotnych czynników.

Alimenty od byłego małżonka – Adwokat Kraków

Alimenty dla małżonka nieuznanego za wyłącznie winnego rozkładu pożycia

Każdy z małżonków może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego alimentów. Warunkiem jest aby nie został on uznany wyłącznie winnym rozkładu pożycia a jednocześnie znajduje się w niedostatku.

Z pojęciem niedostatku mamy do czynienia gdy uprawniony nie jest w stanie własnymi siłami zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb. Przykładowo ze względu na wiek lub stan zdrowia. Osoba znajdująca się w niedostatku nie może posiadać majątku.

Sąd przy orzekaniu alimentów bierze pod uwagę możliwości zarobkowe, kwalifikacje oraz stan majątkowy byłego małżonka zobowiązanego do płacenia alimentów.

Zatem istnienie obowiązku alimentacyjnego rozwiedzionego małżonka będzie zależeć od jednoczesnego spełnienia dwóch przesłanek:

– małżonek żądający dostarczenia środków utrzymania nie może zostać uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego, tzn. taki który nie ponosi winy rozkładu lub ponosi winę ale łącznie z małżonkiem zobowiązanym,

– małżonek żądający dostarczenia mu środków utrzymania musi znajdować się w niedostatku.

Alimenty od małżonka uznanego za wyłącznie winnego rozkładu pożycia

Alimenty sąd może orzec także od byłego małżonka, który był wyłącznie winny za rozpad małżeństwa. Trzeba w tym wypadku udowodnić, że rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego.

Oznacza to, że na żądanie niewinnego małżonka sąd może orzec obowiązek przyczyniania się w odpowiednim zakresie do zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego.

Co istotne, małżonek niewinny nie musi znajdować się w niedostatku. Sąd bada natomiast czy z powodu rozwodu nastąpiło istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego. Kluczowe jest zatem porównanie sytuacji niewinnego małżonka po rozwodzie z sytuacją w której znajdowałby się on gdyby do rozwodu nie doszło. Alimenty od byłego małżonka – Adwokat Kraków

Alimenty od byłego małżonka – Adwokat Kraków

Czas trwania obowiązku alimentacyjnego

Obowiązek alimentacyjny między byłymi małżonkami wygasa:

– gdy dojdzie do zawarcia związku małżeńskiego przez małżonka uprawnionego do alimentów,

– z upływem 5 lat od orzeczenia rozwodu, gdy zobowiązanym jest małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia. Jedynie ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd może przedłużyć ten termin.

Kancelaria ADW – Adwokat Damian Wójcik w Krakowie świadczy kompleksową pomoc w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym między innymi w sprawach o zasądzenie alimentów. Reprezentuję swoich klientów na wszystkich etapach postępowania sądowego, zapewniając profesjonalną pomoc prawną oraz przedstawiając indywidualnie dostosowane propozycje najkorzystniejszych rozwiązań. Jeżeli potrzebujesz pomocy lub porady profesjonalnego pełnomocnika zapraszam do kontaktu.

Adwokat Damian Wójcik
Kancelaria adwokacka

Aleja Juliusza Słowackiego 11A/1, 31-159 Kraków

NIP: 7732331504
REGON: 524823055

Rachunek bankowy:
72 1050 1445 1000 0097 8051 4569

Jeżeli nie mogę odebrać telefonu, oddzwonię kiedy będzie to możliwe.    W miarę możliwości proszę o przesłanie SMS z informacją o rodzaju sprawy z jaką dzwoniłeś.

W sprawach karnych z uwagi na ich specyfikę, kontakt telefoniczny możliwy jest o każdej porze, ponieważ każda godzina może okazać się niezwykle istotna dla ochrony interesów klienta.

Skontaktuj się
Formularz kontaktowy

    * pola wymagane

    Dbamy o Twoją prywatność. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Wójcik. Podane dane będą przetwarzane w celu kontaktu zwrotnego.